Akare Çevre Logo

Yakma Ve Proses Sistemleri

Yakma Tesisleri :  Yakıtın yakılması sonucu , yakıttaki kimyasal enerji ısı enerjisine dönüştürülmesi, hammadde ile yakıtın birbiri ile temas etmediği tesisler , Yakma Tesisi olarak nitelendirilir.   Proses Tesisi : Yakıtın  hammadde ile işlem gördüğü ,...

DENİZ KİRLİLİĞİ

Deniz kirlenmesi; deniz ve deniz yaşamına zaralı olan aynı zamanda insan sağlığını etkileyen başta balıkçılık dahil olmak üzere  deniz kullanım kalitesini etkileyen maddelerin denize bırakılması olarakta tanımlanabilmektedir.   Denizdeki hayatın verimliliği...

Çevre Laboratuvarları Denetim Kılavuzu

Çevre laboratuvarlarında yerinde inceleme ve denetim esnasında dikkat edilecek hususları ve olması gereken uygulamaları içeren kılavuz hazırlanmıştır. Bu çerçevede  çevre laboratuvarlarının kılavuz içeriğinde yer alan noktalarda  çalışmalarını düzenlemesi...

HAVA KİRLETİCİ EMİSYONLAR

Saf hava, başta azot ve oksijen olmak üzere argon, karbondioksit, su buharı, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, karbon monoksit, ksenon, ozon, amonyak ve azot dioksit gazlarının karışımından meydana gelmiştir.   Atmosferi oluşturan bu...

Su Analizleri ve İnsan Sağlığına Etkileri

  Amonyum (NH4) : Sularda tat ve koku problemi oluĢturur. Ġnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi vardır. Suda amonyum varlığı, suya evsel, endüstriyel atıklar ve gübre karıĢtığını gösterir. Azot (N) Azot, bakteriler tarafından besi kaynağı olarak kullanılan,...
HEMEN ARA