Akare Çevre Logo

Yakma Tesisleri :  Yakıtın yakılması sonucu , yakıttaki kimyasal enerji ısı enerjisine dönüştürülmesi, hammadde ile yakıtın birbiri ile temas etmediği tesisler , Yakma Tesisi olarak nitelendirilir.

 

Proses Tesisi : Yakıtın  hammadde ile işlem gördüğü , yakma sonucunda oluşan gazın ürün üzerinden geçirildiği tesislere proses sistemli tesisler denilir.

HEMEN ARA