Akare Çevre Logo

Su – Atık Su Analizi

Akare Çevre Laboratuvarı olarak Su Kaynaklarının korunması amacıyla  ülkemizce yürürlüğe konulan mevzuatlar kapsamında su-atıksu- yüzey suyu analizlerini yapmaktayız. Laboratuvar olarak analizlerimizi uzman kadromuz ile güncel uluslararası standartları ( USA , SM , TS, CARB , VDI vb.) referans alarak , su,atıksu, yüzey suyu analizleri yapmakta ve mevzuattaki değerleri karşılamaktadır.

Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili personellerimiz  tarafında alınmakta ve uygun koruma ve şaklama koşulları sağlanarak laboratuvarımıza getirilmekte ve analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız aşağıdaki parametrelerden  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Laboratuvarımız Su-Atıksu, Yüzey Suyu,  gibi tüm su numunelerin analizlerini , gerek Çevre Mevzuatı kapsamında , gerekse Müşterilermizin Talepleri Doğrultusunda yapılan analizler aşağıdaki gibidir.

Parametre Metot Numarası / Metot Adı  AB-1023-T.T haberler20099
Atık Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10  
Su Kalitesi Numune Alma-

Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması

TS ISO 5667-3
Nehirlerden ve Akarsulardan NumuneAlma TS ISO 5667-6
Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11
Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Suyundan

Numune Alma

TS ISO 5667-18
pH Tayini SM 4500 H⁺ B
İletkenlik Tayini SM 2510 B
Sıcaklık Tayini SM 2550 B
Bulanıklık Tayini SM 2130 B
Renk Tayini TS EN ISO 7887 B C
Çözünmüş Oksijen Tayini ASTM D888

SM 4500-O G

Tuzluluk Tayini SM 2520 B
Sertlik Tayini SM 2340 C  
Kalsiyum (Ca) Tayini SM 3500-Ca B  
Alkalinite Tayini 2320 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini SM 5220 C
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini SM 5210 B
Toplam Katı Madde Tayini SM 2540 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini SM 2540 D
Toplam Çözünmüş Madde Tayini SM 2540 C
Çökebilir Katı Madde Tayini SM 2540 F
Yağ ve Gres Tayini SM 5520 B
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Hidrokarbonlar,Mineral Yağlar, Ham Petrol ve PetrolTürevleri ve Katran Kalıntıları,Toplam Petrol Hidrokarbonları Tayini (C10-C40) EPA 3510-C

TS EN ISO 9377-2

Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Hidrokarbonlar Tayini SM 5520 D

SM 5520 F

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

Amonyak/Amonyak Azotu Tayini

SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

Amonyak/Amonyak Azotu Tayini

SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini SM 4500-Norg B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS 6231

SM 4500-NO₃⁻ E

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO₂ ⁻ B
Toplam Azot Tayini SM 4500-NO₂ ⁻ B

TS 6231

SM 4500-Norg B

Fosfat/Fosfat Fosforu/Orto Fosfat Tayini SM 4500-P D
Toplam Fosfor Tayini SM 4500-P B

SM 4500-P D

Sülfür Tayini SM 4500-S²⁻ D

Spektrometrik Metot

Sülfür Tayini SM 4500-S²⁻ F

İyodometrik Metot

 
Sülfit Tayini SM 4500 SO₃ ²⁻ C

Spektrometrik Metot

Sülfit Tayini SM 4500 SO₃²⁻ B

İyodometrik Metot

 
Sülfat Tayini SM 4500 SO₄ ²⁻ E
Klorür Tayini SM 4500-Cl¯ B
Florür Tayini

 

SM 4500-F B

SM 4500-F D

Florür Tayini

İyon Seçici Elektrot Metodu

SM 4500-F C  
Krom (VI) Tayini SM 3500-Cr B
Bor (B) Tayini SM 4500-B C
Demir (Fe) Tayini SM 3500 Fe B  
Serbest Siyanür Tayini SM 4500-CN E
Toplam Siyanür Tayini SM 4500-CN C

SM 4500-CN E

Fenol Tayini SM 5530 B SM 5530 D
Fenol, Fenol İndeksi Tayini TS 6227 ISO 6439  
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini SM 5540 C
Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini

Balıklar İçin Toksisite Tolerans Testi

TTS 5676
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini

(Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)

EPA 3510 C EPA 8100  
Fenollerin Tayini

(4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 3-Chlorophenol(m-Chlorophenol),4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol,2,4-Dimethylphenol,2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol(o-Cresol),3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol,4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol)

EPA 3510 C EPA 8041  
Tuzluluk Tayini SM 2520 B
Klorofil-a Tayini SM 10200 H
Toplam Klor, Serbest Klor (Aktif Klor), Bakiye Klor Tayini SM 4500-Cl G
Silika (SİO₂) Tayini SM 4500 SİO₂ C
Yüzer Madde, Görsel Metot İşletme İçi Metot (AÇ.ÇT-71, Rev:00)
Işık geçirgenliği Tayini EPA 841-B-97-003  
HEMEN ARA