02 Ekim, 2023

Çevre Labaratuvarı | Analiz ve Ölçüm | Tel: 0262 528 8446
Akare Çevre Labaratuarı
Akare Çevre Labaratuarı

Yönetmeliğe Uygun Laboratuvar ve Analizler Emisyon (Baca Gazı) Ölçüm ve Analizleri SU & Atıksu Analizleri Hava Kalite & Modelleme Çalışmaları Balık Çiftlikleri & Trix Analizleri Fabrika Atık Yönetim Danışmanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Akare Çevre Laboratuarı, İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Ölçümleri, TÜRKAK Akreditasyon sertifikası ile ve 20 Ağustos 2013 tarihli resmi gazete yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş olup İş güvenliği gibi bir çok konuda ölçüm ve analizler yapmaktadır.

Akredite İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Ölçümleri

 • Renk Karşılaştırma Metodu İle Gaz ve Buhar Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Ölçümü
 • Toz İçerisindeki Serbest Silis Ölçümü (İşyeri Ortamı)
 • Asbest Ölçümleri ve Numune Alma
 • İşyeri Ortam Havasındaki Ağır Metal Ölçümleri
 • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Civa Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerinin ( VOC ) Belirlenmesi
 • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Kloroform Konsantrasyonu Ölçümü
 • İç Ortam Havasındaki İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Havadaki Sülfirik Asit Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Hidrojen Sülfür Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Hidrojen Florür Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Hidrojen Klorür Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Azotoksit Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Kükürtdioksit konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Nitrikasit Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Oksijen Konsantrasyonu Ölçümü
 • Havadaki Ozon Konsantrasyonu Ölçümü
 • İşyeri Ortam Havasında Gaz Ölçümleri
 • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
 • Havadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Ölçümü
 • İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
 • Ortam Ölçümlerinin Haritalanması ve Raporlanması
Call Now ButtonHEMEN ARA