Akare Çevre Logo

İmisyon Ölçüm Ve Analizleri

 • İmisyon Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri
 • HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ
 • ALANSAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ
 • Pasif Örnekleme Yöntemi ile VOCS, BTEX, SO2, NOx (NO ve NO2), NH3, O3 , HF, HCL,
 • H2S, Formaldehit Tayini
 • Partikül Madde (PM10) Örnekleme ve Tayini
 • Partikül Madde (PM10)’da Metal Tayini (Pb, As, Cd, Ni )
 • Karbonmonoksit (CO) Tayini
 • Çöken Toz Ölçümleri
 • Çöken Tozda Metal Tayini ( As, Ni, Cd, Pb )
 • Çevre Havasında Uçucu Organik Madde (VOC) Tayini
 • Uzun Vadeli (UVS) ve Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri
 • MODELLEME ÇALIŞMALARI
 • Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları
 • Konut, Endüstri, Tarik Kaynaklı Kirlilik Dağılım Haritası Çalışmaları
 • Şehirlerin Temiz Hava Planlarının Oluşturulması Çalışmaları
HEMEN ARA