Akare Çevre Logo

Deniz kirlenmesi; deniz ve deniz yaşamına zaralı olan aynı zamanda insan sağlığını etkileyen başta balıkçılık dahil olmak üzere  deniz kullanım kalitesini etkileyen maddelerin denize bırakılması olarakta tanımlanabilmektedir.

 

Denizdeki hayatın verimliliği başta sudaki çözünmüş oksijen, su miktarı  ve sıcaklığa bağlıdır.

Sudaki çözünmüş oksijenin coğunluğu  atmosferden ve deniz içindeki bitkilerden gelir. Sulardaki akıntı miktarı sayesinde  çözünmüş oksijen farklı yerlere ulaşır.  Su içindeki çözünmüş oksijeni yeşil bitkiler üretmektedir. Bunun için bu bitkilerin fotosentez yapmaları doğal olarak güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Güneş ışığı deniz içinde ne kadar derine inebilirse okadar fazla miktarda oksijen üretimi olur. Bu  yüzden güneş ışığının önünde herhangi bir engel olmaması  gerekir.

 

Diğer önemli parametre olan deniz suyunun sıcaklığı ise denizdeki kirlenme ile doğru olan bir parametredir. Deniz suyunun belirli mevsimlerde bir ısı kapasitesi vardır .  kirlenme en çok kkirlenme su yüzeyinde olur. Buna bağlı olarak güneş ışınları yüzeye çarptıkta kirlenme ne kadar fazla ise denizdeki ısı miktarı o kadar fazla miktarda artış olacaktır.

Bu kapsamda Akare Çevre Laboratuvarı;

Deniz Suyu Kalite ve İzleme Analizleri

Balık Çiftlikleri İzleme Analizleri

Hizmeti vermektedir.

 

Deniz Suyu ile ilgili Mevzuatlar ise 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ.

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2)

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ,

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği,

 

 

 

HEMEN ARA