Akare Çevre Logo
“Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” İle ilgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

“Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” İle ilgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Düzenleyeceği “Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” İle ilgili Ön Talep Başvurusu Hakkında 10 Mart 2018 tarihinde yayınladığı duyuru...
“Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” İle ilgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

Haber 4

Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği .  Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği .  Haber...
“Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” İle ilgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

Haber 3

Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği .  Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği .  Haber...
“Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” İle ilgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

Haber 2

Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği . Haber içeriği .   Haber içeriği Haber içeriği .   Haber içeriği .
“Su ve Atık Sudan Numune Alma” ve “Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi” İle ilgili Ön Talep Başvurusu Hakkında

Haber – 1

Haber içeriği .   Haber içeriği .  Haber içeriği .   Haber içeriği .  Haber içeriği .   Haber içeriği .  Haber içeriği .   Haber içeriği .

Atıkların Düzenli Depolanmasına Göre Yönetmenlik

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27533 ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı sürecinde; a)...

İzin ve Lisans İşlemleri

 Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre lisansı Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve...
Atık Yönetmenliği

Atık Yönetmenliği

Atık Yönetmenliği Son değişiklik ile Resmi Gazete Yayınlanma Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 Atık Yönetmenliği maddeleri ve Atık Yönetmenliği Son değişikliklerini sizler için yayınlıyoruz. İsterseniz yazının altındaki linkten indirebilirsiniz. Atık...

Yakma Ve Proses Sistemleri

Yakma Tesisleri :  Yakıtın yakılması sonucu , yakıttaki kimyasal enerji ısı enerjisine dönüştürülmesi, hammadde ile yakıtın birbiri ile temas etmediği tesisler , Yakma Tesisi olarak nitelendirilir.   Proses Tesisi : Yakıtın  hammadde ile işlem gördüğü ,...
HEMEN ARA