Akare Çevre Logo

Atıkların Düzenli Depolanmasına Göre Yönetmenlik

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27533 ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı sürecinde; a)...

İzin ve Lisans İşlemleri

 Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre lisansı Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve...
Atık Yönetmenliği

Atık Yönetmenliği

Atık Yönetmenliği Son değişiklik ile Resmi Gazete Yayınlanma Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 Atık Yönetmenliği maddeleri ve Atık Yönetmenliği Son değişikliklerini sizler için yayınlıyoruz. İsterseniz yazının altındaki linkten indirebilirsiniz. Atık...

SU – ATIKSU – YÜZEY SUYU ANALİZLERİ

Akare Çevre Laboratuvarı olarak Su Kaynaklarının korunması amacıyla  ülkemizce yürürlüğe konulan mevzuatlar kapsamında su-atıksu- yüzey suyu analizlerini yapmaktayız. Laboratuvar olarak analizlerimizi uzman kadromuz ile güncel uluslararası standartları ( USA...

Emisyon Ölçümleri

 Laboratuvarımızda , TC. Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış uzman ve eğitimli personeli ile  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, Hava Kalitesi ( İmisyon)  ölçümü (hava kalitesi) ve...

HAVA KALİTESİ (İMİSYON) ÖLÇÜMLERİ

İmisyon Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ ALANSAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ Pasif Örnekleme Yöntemi ile VOCS, BTEX, SO2, NOx (NO ve NO2), NH3, O3 , HF, HCL, H2S, Formaldehit Tayini Partikül Madde (PM10) Örnekleme ve Tayini Partikül Madde (PM10)’da...
HEMEN ARA