21 Mayıs, 2024

Çevre Labaratuvarı | Analiz ve Ölçüm | Tel: 0262 528 8446
Akare Çevre Labaratuarı
Akare Çevre Labaratuarı

Yönetmeliğe Uygun Laboratuvar ve Analizler Emisyon (Baca Gazı) Ölçüm ve Analizleri SU & Atıksu Analizleri Hava Kalite & Modelleme Çalışmaları Balık Çiftlikleri & Trix Analizleri Fabrika Atık Yönetim Danışmanlığı

Emisyon Ölçümleri

 Laboratuvarımızda , TC. Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış uzman ve eğitimli personeli ile  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, Hava Kalitesi ( İmisyon)  ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.

Sanayi tesislerinin Faliyetleri sonucunda atmosferde yayılan gaz , toz vb gibi zehirli maddelerin  çevre mevzuatı kapsamında Uluslararası standartlar ve Modern ölçüm yöntemleri ile  örnekleme ve analizlerini yapmakta ve raporlamaktadır.  Bu mevzuatlar;

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

 • Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Parametre

Metod No
Metod Adı
Türkak yetki belgesi Çevre ve şehircilik Bakanlığı izni
SO₂ Tayini
 • TS ISO 7935
CO₂ Tayini
 • TS ISO 12039
Partikül madde örneklemesi ve tayini
 • EPA METOT 17 (Baca İçi)
 • EPA METOT 5 (Baca Dışı)
 • TS ISO 9096
 • TS EN 13284-1/ Referans Meto
Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
 • TS 9503
Azot monoksit (NO),

Azotdioksit (NO₂) ve

Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini

 • EPA CTM 022
Karbonmonoksit (CO) Ölçüm:

Karbondioksit (CO₂) Tayini İnfrared

Oksijen (O₂) Tayini Metodu

 • TS ISO 12039
Kükürtdioksit (SO₂ ) Tayini
 • TS ISO 7935
Sulfirik Asit (H₂SO₄) Buharı,

Sülfürtrioksit (SO₃) ve

Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini

 • EPA Metot 8
Hidrojensülfür (H₂S) Oranının Tayini
 • EPA Metot 11
Rutubet (nem) Tayini
 • EPA Metot 4
 • TS EN 14790
 • İşletme içi metot (ÇT.E25)
 • ( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
Hız ve Debisinin Tayini
 • TS ISO 10780 ( L ve S Tipi Pitot )
 • Epa Metot 2 (S tipi Pitot )
VOC örneklemesi ve Tayini
 • TS EN 13649
Hidrojen Klorür (HCI) Örneklenmesi ve Tayini
 • TS EN 1911
Hidrojen Florür (HF) Örneklenmesi ve Tayini
 • ISO/FDIS 15713
 • EPA Metot 13 A
Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini
 • CARB 426
Formaldehit Örneklemesi ve Tayini
 • EPA Metot 323
Amonyak Örneklemesi ve Tayini
 • SCAQMD Method 207.1
Hidrojen Sülfür Örneklemesi ve Tayini
 • İşletme İçi Metot (AÇ.ÇT.E22)
Krom +6 Örneklemesi ve Tayini
 • CARB Metot 425
PAH örneklemesi
 • ISO 11338-1
Halojen örneklemesi (HBr,HF,HCl,Cl2)
 • EPA METOT 26 A
Metal Örneklemesi
 • EPA METOT 29
 • TS EN 14385
PCCD/PCDF örnekleme (Dioksin ve furan)
 • TS EN 1948-1
SVOC Örneklemesi
 • EPA 0010

 

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Call Now ButtonHEMEN ARA