Akare Çevre Logo

Emisyon Ölçümleri

 Laboratuvarımızda , TC. Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış uzman ve eğitimli personeli ile  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, Hava Kalitesi ( İmisyon)  ölçümü (hava kalitesi) ve...

HAVA KALİTESİ (İMİSYON) ÖLÇÜMLERİ

İmisyon Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ ALANSAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ Pasif Örnekleme Yöntemi ile VOCS, BTEX, SO2, NOx (NO ve NO2), NH3, O3 , HF, HCL, H2S, Formaldehit Tayini Partikül Madde (PM10) Örnekleme ve Tayini Partikül Madde (PM10)’da...
HEMEN ARA