Akare Çevre Logo

AKare Çevre Laboratuvarı Tarafsızlık Beyanı

AKare Çevre Laboratuvarı olarak verdiğimiz tüm hizmetlerimizde her türlü siyasi, mali, ticari ve idari baskılardan uzak, gizlilik ilkesine bağlı olarak tarafsız, bağımsız ve objektif kalarak sektör, kişi ,kurum ve kuruluş ayırt etmeksizin müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çözüm ortaklarımız dahil ilgili tüm taraflara eşit mesafede olacağımızı, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan mesleğimizin ve bilimsel vizyonumuzun gerektirdiği şekilde etik değerlere bağlı kalarak tarafsız olacağımızı

• Faaliyet kapsamımızda yer alan faaliyetleri tarafsızlık ilkesi gereği birbirinden bağımsız olarak yürüteceğimizi, bu doğrultuda üst yönetim olarak taahhüdümüzü bu tarafsızlık beyanı ile, personelimizin ise yapmış olduğu iş sözleşmesi ve gizlilik sözleşmeleriyle ortaya koyacağımızı,

• Yönetim sistemimiz içerisinde tanımlamış olduğumuz çıkar çatışması değerlendirmesi ile tüm riskleri belirlediğimizi, değerlendirdiğimizi ve kontrol önlemlerini aldığımızı,

• Bölüm ayırt etmeksizin personelimizin kararlarını ve işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak olarak faaliyetlerini sürdürebilmelerinin sürekliliğini devam ettirebilmesi için personelimizin görevini yerine getirmede bağımsız, objektif ve her türlü baskıdan uzak çalışabileceği ortam sağlayacağımızı,

• Müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetler süresince elde edilmiş olan verileri veya öğrenilmiş olan özel bilgileri, gizli tutacağımızı ve 3. taraflarla hiçbir koşul ve şart altında paylaşmayacağımızı, bu durumların sadece ilgili yasal otoriteye açık olduğunu

• Faaliyetlerimizde görev alan personelimizin ücretinin yaptıkları denetim-kontrol-muayene sayısına ve sonuçlarına bağlı olmayacağını taahhüt ederiz.

Adem YILDIRIM
Şirket Müdürü

HEMEN ARA