Akare Çevre Logo
Su ve Atıksu Analizleri

Tüm sanayi kuruluşlarında su veya sıvı kullanıldığından dolayı  , çeşitli işlemlerden sonra bu suların  çıkışı söz konusu olmaktadır.  Bu çıkış ise ya kanalizasyona yada alıcı ortama verilmektedir.

Ülkemizde su kirliliğine sebep olan etkenler nüfus artışı, kentleşme ,  kullanılan sirai ve kimyasal maddeler olarak sıralanmaktadır.  Bu etkenlerden en önemli olanı ise Sanayidir.

Su kirliliğin kontrol altında tutulması için ülkemizde bazı yönetmelikler esas alınarak  bazı sınır değerler belirlenmiştir.

Bu sınır değerler ise günümüzde yürürlükte olan 25687 nolu Resmi Gazete’de 31 Aralık 2004 tarihli olarak yayınlanmış “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”dir.   Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektir.

Bu yönetmelik kapsamında  her türlü izin, lisans , iç izleme kapsamında  Firmalar Çevre ve Şehirclik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış  personeller tarafından numune alımı gerçekleşir ve yine Çevre  ve şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği  laboratuvarlar tarafından analizleri yapılıp raporlandırılır.

Akare Çevre Laboratuvarı bu kapsamda türkiyenin dört bir yanından numune alımı ve analizlerini gerçekleştirebilmektedir.

HEMEN ARA