Akare Çevre Logo

Çevre Sektörüne ile ilgili bazı mevzuatları aşağıdaki linklere tıklayarak bulabilirsiniz.

1-Atik yonetimi yönetmeliği

2-Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair yönetmelik

3-Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

4- Atık yağların Düzenli Depolanmasına dair yönetmelik

5- Büyük yakma Tesisleri yönetmeliği

6-Çevre Kanunu

7-Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar

8- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği

9- Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki

10- Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ

11- Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

12- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

13-İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

14- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

15- Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

16- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

17- POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

18- SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

19- Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

20- SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

21- TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

22- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

23- TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

24- YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

25- Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik

26- YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

 

HEMEN ARA