25 Mayıs, 2024

Çevre Labaratuvarı | Analiz ve Ölçüm | Tel: 0262 528 8446
Akare Çevre Labaratuarı
Akare Çevre Labaratuarı

Yönetmeliğe Uygun Laboratuvar ve Analizler Emisyon (Baca Gazı) Ölçüm ve Analizleri SU & Atıksu Analizleri Hava Kalite & Modelleme Çalışmaları Balık Çiftlikleri & Trix Analizleri Fabrika Atık Yönetim Danışmanlığı
Kimyasal Etken Ölçümleri

Akare Çevre Laboratuvarı olarak Kimyasal Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi aşağıdaki gibidir.

Kapsam¹ Parametre²  İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun Adı Metot No ve Tarihi
Kimyasal Formaldehit   İş yeri ortamındaki formaldehitin örneklenmesini ve analizi NIOSH 3500
Kimyasal Civa   İş yeri ortamındaki cıvanın örneklenmesi ve analizi NIOSH 6009
Kimyasal Amonyak   İş yeri ortamındaki amonyak gazı konsantrasyonunun örneklenmesi ve analizini NIOSH 6015
Kimyasal Kişisel ve Ortam
Solunabilir Toz
  İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analizi ASTM D 4532
Kimyasal   İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analizi MDHS 14/3
Kimyasal Havadaki Arsenik (As) Konsantrasyonu   İş yeri ortamındaki arsenik toz ve buharının örneklenmesi ve analizi NIOSH 7901
Kimyasal Alkali Tozları (NaOH, KOH, LiOH)   İş yeri ortamındaki alkali tozların örneklenmesi ve analizi NIOSH 7401
Kimyasal HCN   İş yeri ortamındaki hidrojen siyanürün örneklenmesi ve analizini NIOSH 6010
Kimyasal Vanadyum   İş yeri ortamında bulunan metallerin (V) örneklenmesi ve analiz edilmesi HLC-07 İşletme İçi Metot
Kimyasal Organik, İnorganik ve Toksik Gaz
ve Buhar İmisyonlar
  Toksik gaz ve Buharların Dedektör Tüpler Kullanılarak Ölçülmesi ASTM D 4490
Kimyasal VOC   Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz
Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 1:Pompa ile Numune Alma Yöntemi
TS ISO 16200-1
Kimyasal Çalışma Ortamı havası ve Kişisel Maruziyet – Ağır Metaller   Çalışma ortamında Atomik  Absorbsiyon Spektrofotometre  ile Metal Tayini (Au, Ag, Al, Ba, Be, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg,  Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Tl, Zn) HLC-05 İşletme İç Metot
Kimyasal Kişisel ve İş Yeri Ortamı Toz   Optik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları havada süspansiyon durumunda bulunan
madde miktarının tayini
CEN TR 16013-3
Kimyasal Ortam Havası O2 Tayini  Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (O2) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini NIOCH 6601
Kimyasal Ortam Havası CO Tayini  Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (CO) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini NIOCH 6604
Kimyasal Ortam Havası Yanıcı gazlar, zehirli gazlar veya oksijenin ölçülmesi   Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini HLC-04 İşletme İçi Metot
Kimyasal Kristalin Silika Tayini (SiO2)   İş yeri ortamındaki Kristalin Silika Tayini (SiO2) NIOSH 7601
Call Now ButtonHEMEN ARA