Akare Çevre Logo

Fiziksel Etken Ölçümleri

Akare Çevre Laboratuvarı olarak Fiziksel Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi aşağıdaki gibidir.
[divide color=”#”]

Kapsam¹ Parametre²  İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun Adı  Metot No  ve Tarihi
Fiziksel Gürültü  Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – İhmal edilebilir düzeydeki çevresel  düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve  belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini TS EN ISO 11201
 Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve
benzer çevresel  düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki
emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11202
 Akustik – Makina ve donanımdan yayılan gürültü – Bir iş istasyonundaki ve
doğru çevresel  düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki
emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11204
Fiziksel Titreşim El-Kol Maruziyeti  Mekanik titreşim – kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
 Mekanik titreşim – kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-2
Fiziksel Titreşim Tüm Vücut Maruziyeti  Mekanik titreşim ve şok – tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesi TS ISO 2631-1
Fiziksel Gürültü  İş Yerinde Maruz Kalınan  Gürültünün Tayini ve bu Gürültünün Sebep Olduğu  İşitme Kaybının Tahmini TS 2607 ISO 1999
Fiziksel Kişisel Maruziyet Gürültü  Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler TS EN ISO 9612
Fiziksel İç Ortam Gürültü  Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2
Fiziksel Titreşim  Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların
Deneye Tabi Tutulması
EN 1032 +A1
Fiziksel Aydınlatma Ölçümleri  Çalışma alanlarındaki aydınlatma seviyesinin ölçümü 928-1-IPG-039
Fiziksel Termal Konfor Ölçümleri  Sıcak ortamlar-WBGT (Yaş-hazne küre sıcaklığı) indeksine göre ısının çalışan
üzerindeki baskısının tahmini
TS EN 27243
 Termal ortamının ergonomisi -PMV ve PPD endeksleri ve yerel termal konfor kriterleri  hesaplama yöntemi kullanılarak termal konforun Analitik belirlenmesi ve yorumlanması ISO 7730

Kapsam: Fiziksel Etkenler, Kimyasal Etkenler, Biyolojik Etkenler. Hizmet verilen iş hijyeni ölçüm, test ve analiz ismi (Örnek: Gürültü ölçümü)

HEMEN ARA